SHUTTERSTOCK
Hina
Hina
Projekt ‘Biraj biciklu‘

Nove biciklističke staze u Splitu i Trogiru

29. prosinac 2022.
Grad želi da Splićani što više koriste sustav javnih bicikala, da smanje uporabu automobila

U sklopu projekta ‘Biraj biciklu‘ vrijednog 13,6 milijuna kuna i većinom financiranog iz EU fondova, izgrađene su nove biciklističke prometnice u Splitu i Trogiru te je postavljen 41 novi terminal s 242 klasična i električna bicikla u 8 gradova i općina, rečeno je na konferenciji. Terminali su, kako je rečeno, postavljeni u Podstrani, Klisu, Dicmu, Dugopolju, Kaštelima, Trogiru, Solinu i Splitu, a u sklopu projekta izrađena je i studija potencijala razvoja biciklističkih prometnica za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split.

Smanjenje onečišćenja zraka

Za sada je Split nabavio bicikle, napravljene su dvije biciklističke staze po jedna u Splitu i Trogiru, a u budućnosti će se raditi na tome da se izgradi dovoljan broj parkirališta da vozila tamo mogu parkirati, najavljeno je, a Split bi u budućnosti trebao dobiti novu biciklističku stazu od Duilova do Stobreča. Pročelnica Službe za razvoj grada Vedrana Franić je poručila kako Grad želi da Splićani što više koriste sustav javnih bicikala, da smanje uporabu automobila te da vožnjom bicikla utječu na svoje zdravlje kao i na smanjenje onečišćenja zraka.

Teme
Linker
29. prosinac 2022 08:03