PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA “POKAŽI BRK” NA INSTAGRAMU

01. siječanj 2010.
Instagram ne sponzorira, administrira i ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u Natječaj, potvrđujete da ste suglasni s ustupanjem svojih podataka kompaniji HANZA MEDIA d.o.o. a ne Instagramu.

Priređivač Natječaja pod nazivom ‘POKAŽI BRK’ je HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Hrvatska, 10000 Zagreb, OIB:79517545745 (u nastavku ‘Priređivač’). Natječaj se priređuje u cilju promocije Priređivača. Pravila Natječaja (‘Pravila’) bit će objavljena na internetskoj stranici www.zivim.hr.

PRAVO SUDJELOVANJA

Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i korisnici su Instagrama (u nastavku ‘Sudionici’). Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj se održava u dva kruga u razdoblju od 18. 11. 2016. do 30. 11. 2016. u 23:59 sati.

Prvi krug natječaja: od 18. 11. 2016. do 27. 11. 2016. u 23:59 sati.

Drugi krug natječaja: od 28. 11. 2016. do 30. 11. 2016. u 23:59 sati.

Imena dobitnika bit će objavljena 1. 12. 2016.

KAKO SUDJELOVATI? (PRIJAVE PUTEM INSTAGRAMA)

Prvog dana Natječaja (18. 11. 2016.) na Instagram profilu portala Živim bit će objavljen foto-zadatak s uputama za sudjelovanje.

Da bi sudjelovali u Natječaju, Sudionici nakon objave foto zadatka trebaju do isteka prvog kruga Natječaja napraviti sljedeće:

  1. Kreirati fotografiju koja uključuje brkove (prave ili improvizirane).
  2. Postaviti navedenu fotografiju na vlastiti, javni Instagram profil uz korištenje hashtagova #pokažibrk, #azenahr i #živimhr do 27. 11. 2016. u 23:59.
  3. Pratiti @živim.hr i @azena_natural_cosmetics na Instagramu.

Prijave koje ne ispunjavaju sva tri uvjeta natječaja neće biti uzete u obzir.

Isti Sudionik može sudjelovati u Natječaju neograničenim brojem prijava.

ODABIR DOBITNIKA

Nakon završetka prvog kruga Natječaja, (27. 11. 2016.), žiri organizatora odabrat će devet fotografija, devet različitih Sudionika, prema kriterijima originalnosti i kreativnosti. Dobitnici prvog kruga Natječaja o dobitku će biti obaviješteni putem Instagram profila portala Živim.

Devet najboljih fotografija prema izboru žirija ući će u drugi krug natječaja i bit će do 28. 11. 2016. u 17:00 sati objavljene na internetskoj stranici www.zivim.hr, gdje će posjetitelji glasovima odabrati najbolju fotografiju. Glasovanje traje do 30. 11. 2016. u 23:59 sati. Autor najbolje fotografije prema glasovima posjetitelja portala Živim osvaja glavnu nagradu, dok finalisti osvajaju po jednu od 8 (osam) utješnih nagrada.

Svaki od članova žirija će svakoj prijavljenoj fotografiji dodijeliti ocjenu za originalnost i kreativnost na skali od 1 do 9. Sudionici Natječaja izričito prihvaćaju da njihove fotografije po navedenom kriteriju budu ocijenjene od strane članova žirija i njihovu ocjenu prihvaćaju kao konačnu. Ukoliko dvije ili više fotografija Sudionika Natječaja budu imale isti broj glasova, bit će vraćene na ponovno žiriranje.

Dobitnik drugog kruga Natječaja bit će objavljen 1. 12. 2016. na internetskoj stranici www.zivim.hr i putem Instagram profila portala Živim.

Više Sudionika s istim prezimenom, s iste adrese, smatrat će se jednim dobitnikom.

Jedan sudionik ne može osvojiti više od jedne nagrade.

Objavljeni dobitnici trebaju administratorima Natječaja na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. poslati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobitela za potrebe provjere i slanja nagrade.

U slučaju da dobitnik ne dostavi svoje podatke u roku od pet dana od obavijesti o dobitku, nagrada će biti proslijeđena prvom sljedećem dobitniku.

NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od ukupno 9 (devet) nagrada. Pobjednik Natječaja osvaja glavnu nagradu, Azena plavi set koji uključuje biljnu mast Azena, biljni balzam poslije brijanja i depilacije i Azena classic sapun. Finalisti osvajaju po jedan od 8 (osam) Azena biljnih balzama za tijelo (menta).

Nagrade će dobitnici moći preuzeti u poslovnom prostoru Hanza Medije, Koranska 2, 10000 Zagreb ili će im one biti poslane na kućnu adresu ako imaju prebivalište izvan Zagrebačke županije.

Jedan Sudionik može nagradu osvojiti samo jednom.

Sudionici će biti diskvalificirani iz Natječaja ukoliko se koriste lažnim profilom kako bi postavljali fotografije. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe postavljanja fotografija unutar Natječaja. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne fotografije ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog Sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom kako bi postavljao fotografije.

Sve fotografije koji se postave u okviru Natječaja, moraju biti slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju ukoliko su njihove fotografije i sadržaj uvredljivi na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Sudionici Natječaja sudjelovanjem u Natječaju ustupaju Priređivaču svoja autorska imovinska prava na fotografijama te osnivaju isključivo vremenski, teritorijalno i sadržajno neograničeno pravo iskorištavanja fotografija u korist Priređivača. Moralna autorska prava na fotografiji pripadaju Sudioniku Natječaja kojeg je Priređivač dužan naznačiti kao autora prilikom objave fotografije.

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitnicama.

Sudionici Natječaja pristaju, bez iznimke, da Priređivač može koristiti podatke ustupljene putem Natječaja u razdoblju od 5 godina za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudionicima.

Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile.

PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci Sudionika koje isti moraju dostaviti za sudjelovanje u ovom Natječaju, obvezni su. Ako Sudionici ne dostave tražene podatke, mogu biti isključeni iz Natječaja. Priređivač će se koristiti podacima Sudionika pošteno i savjesno i u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske isključivo u svrhe upravljanja sudjelovanjem Sudionika u promociji, preuzimanja i korištenja nagrade te pridržavanja zakonskih obveza i pridržavanja ovih Pravila. Sudionici pristaju na ustupanje svojih osobnih podataka pružateljima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. Sudionici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i točnost informacija i podataka koje dostavljaju.

Sudionici imaju pravo pristupiti svojim osobnim podacima bez naknade u svrhe konzultacije ili kako bi od Priređivača zatražile ispravak ili brisanje njihovih podataka. U slučaju da bilo koji od Sudionika zatraži cjelovito ili djelomično brisanje njihovih osobnih podataka tijekom trajanja Natječaja, ti će Sudionici biti isključeni iz tog Natječaja i izgubiti pravo na nagradu. Isto tako, svi zahtjevi za cjelovito ili djelomično brisanje osobnih podataka Sudionika koji onemogućavaju ili materijalno otežavaju pridržavanje ovih Pravila od strane Sudionika ili Priređivača također će rezultirati isključenjem tih Sudionika i/ili gubitka nagrade. Svi zahtjevi Sudionika u vezi s njihovim osobnim podacima moraju se uputiti na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, Priređivač može podatke Sudionika prenijeti primateljima bilo unutarnjim ili vanjskim, koji se nalaze isključivo u zemljama koje osiguravaju adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka. Adekvatna razina zaštite koju pruža pojedina zemlja procjenjuje se obzirom na okolnosti u svezi s iznošenjem osobnih podataka, a posebno s obzirom na vrstu podataka, svrhu i trajanje obrade, zemlju u koju se podaci iznose, zakonske odredbe koje su na snazi u toj zemlji te profesionalna pravila i sigurnosne mjere koje se primjenjuju u toj zemlji. Prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, Sudionici imaju pravo zatražiti da se njihovi osobni podaci dopune, izmijene ili brišu ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama važećih Zakona. Sva ova prava ostvaruju se putem elektronskog pisma, zajedno s kopijom osobne, poslanima na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Priređivač obrađuje i čuva osobne podatke Sudionika u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Priređivač obavještava Sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u računalnu datoteku u vlasništvu Priređivača. Priređivač se obvezuje ispuniti svoje obveze kako bi osobni podaci ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka te će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom.

Priređivač može Sudionicima, povremeno, elektroničkim putem slati obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kojem trenutku. Njihovi osobni podaci neće biti podijeljeni niti jednoj organizaciji koja nije povezana s Priređivačem, te će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosljeđivani i čuvani na način propisan primjenjivim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sudionici pristaju da Priređivač modificira ili na neki drugi način mijenja poslane prijave iz Natječaja ili neki njihov dio. Nadalje, Sudionici pristaju da predane prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korištenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača, bez naknade.

Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu).

Sudionici su odgovorni za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.

Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz naznaku Predmet: ‘POKAŽI BRK’.

Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Instagramu ili Instagram stranici portala Živim.

Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak fotografija na Instagramu te za kašnjenje, krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj, uz ili bez prethodne obavijesti Sudionicima.

U slučaju spora između Sudionika ovog Natječaja i Priređivača nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Kako bi sudjelovao u Natječaju, Sudionik prihvaća sve uvjete i pravila Natječaja.

ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu.

Hanza Media d.o.o.

U Zagrebu, 18.11.2016.

Teme
Linker
02. listopad 2022 19:33