Pravila nagradnog natječaja

Vita i Apivita daruju vrijedne pakete za njegu kože lica za 9 čitateljica

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

 

Zagreb, 19. rujna 2018. godine

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

"Vita i Apivita daruju pakete za njegu kože za 9 čitateljica"

 

1. Predmet Pravila

HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom "Vita i Apivita daruju pakete za njegu kože za 9 čitateljica" (u nastavku nagradni natječaj) te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o. i njegovog izdanja Vita.

 

2. Nagradni natječaj

1. Nagradni natječaj organizira se u tiskanom izdanju Vite, u razdoblju od 20. rujna do 10. listopada 2018. godine.

2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji Vite koji se prijave od 20. rujna do 10. listopada 2018. g. do 10 sati, putem kupona i pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresu i broj telefona) te napišu kreativni odgovor na pitanje "Navedite broj dara koji želite i zašto". Kupone je potrebno poslati na adresu HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2, za Vitu.

3. Odabir pobjednika provest će žiri u sastavu od 3 člana, koji će prema kriteriju kreativnosti odgovora odabrati devet dobitnika/ca. Odluka žirija je konačna.

4. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena u tiskanom izdanju Vite, dana 18. listopada 2018. godine.

5. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada, ukupne vrijednosti 6989,10 kn (s uključenim PDV-om):

  • 3 paketa s proizvodima Wine Elixir učvrščujući serum protiv bora (30 ml), Wine Elixir krema bogate teksture (50 ml) i Wine Elixir krema za područje oko očiju i usana (15 ml)
  • 3 paketa s proizvodima Wine Elixir krema lagane teksture (50 ml), Express beauty maska s grožđem za zaglađivanje (2 x 8 ml) i Wine Elixir krema za područje oko očiju i usana (15 ml)
  • 3 paketa s proizvodima Wine Elixir noćna krema (50 ml), Wine Elixir ulje za lice (30 ml) i Express beauty maska s grožđem za zaglađivanje (2 x 8 ml).

6. Odgovori koji pristignu na adresu Vita, Koranska 2, Zagreb bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja i kreativnog odgovora smatrat će se nevažećima.

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji časopisa Vita. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju neograničeni broj puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

 

4. Preuzimanje nagrade

1. Imena dobitnika nagrada koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će objavljena  u magazinu Vita dana 18. listopada 2018. godine.

2. Nagrade se dobitnicima dostavljaju poštom, osim ukoliko je pored pojedine nagrade naveden drugačiji način dostave. Ako dobitnik ne preuzme dostavljenu nagradu, gubi pravo na nju.

3. Dobitnicima će nagrade biti poslane u roku od 30 dana od dana objave imena dobitnika u magazinu Vita.

4. Dobitnici preuzimaju nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu. Nagrada je neprenosiva na treću osobu

 

5. Pravo priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

  • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;
  • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail: [email protected]
  • U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
  • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;
  • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
  • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na mail: [email protected]

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ako su potrebni.

2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7. Posebne situacije

Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8. Rješavanje sporova

1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.živim.hr, dana 20. rujna 2018. godine.

2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave

Svidio vam se ovaj članak? Prijavite se na Živim.hr newsletter i ne propustite slične priče!

Please don't insert text in the box below!

Možda će vas zanimati i ovo