PRAVILA NAGRADNE IGRE

Portal Živim.hr vas nagrađuje Zepter proizvodima

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, MB: 00575682, OIB: 79517545745, u daljnjem tekstu: Priređivač, dana 18. studenog 2016. g. utvrđuje sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"
Portal Živim.hr vas nagrađuje Zepter proizvodima"

Članak 1.
HANZA MEDIA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) Koranska 2, Zagreb, MB: 00575682, OIB: 79517545745 priređuje nagradnu igru pod nazivom "Portal Živim.hr vas nagrađuje Zepter proizvodima" koja se provodi na portalu www.živim.hr, a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanje nagradne igre je promidžba portala www.živim.hr

 

Članak 2.
Nagradna igra održava se na portalu www.živim.hr u razdoblju od 03. veljače u 11:00 sati do 10. veljače 2017. godine u 11:00 sati.

 

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena najkasnije 03. veljače 2017. na internet stranici www.živim.hr.

 

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pronađu igru na www.živim.hr i ostave svoje podatke kroz predloženi obrazac - ime, prezime, adresa, grad, broj telefona / mobitela i e-mail adresu.

 

Članak 5.
Svaki sudionik (jedna e-mail adresa) može u nagradnoj igri sudjelovati maksimalno 5 puta za vrijeme trajanja nagradne igre.

 

Članak 6.
Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.

 

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

 NAGRADA

 KOLIČINA

 JED. CIJENA
 (S PDV-om)

 Wok

1

2.212,99 HRK

 MixSy

1

1.373,58 HRK

 La Danza, esencijalni
 Anti-Ageing kompleks

1

763,10 HRK

 Philip for Men, serum za obnavljanje

1

343,40 HRK

 Perio Safe, pasta za zube

1

106,84 HRK

 Perio Safe, voda za ispiranje usta

1

167,89 HRK

 Ukupna vrijednost nagradnog fonda

4.967,80 HRK

Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

 

Članak 8.
Izvlačenje nagrada održat će se 10. veljače 2017. u 12:00 sati u prostorijama Priređivača u Koranskoj 2, Zagreb, gdje će se slučajnim odabirom putem računala izvući dobitnik nagradne igre. Dobitnici se izvlače između svih sudionika prijavljenih unutar trajanja nagradne igre. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

 

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena u na internetskoj stranici www.živim.hr najkasnije 8 dana nakon javnog izvlačenja.

 

Članak 10.
Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

 

Članak 11.
Priređivač će mailom obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnik svoju nagradu može podići u prostorijama Priređivača u Zagrebu, Koranska 2  u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, a po dogovoru se nagrade šalju dobitniku s prebivalištem izvan Zagrebačke županije na adresu navedenu u nagradnom obrascu. Ako dobitnik nagrade ne podigne u roku svoje nagrade, Priređivač  će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama Priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

 

Članak 12.
Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ako je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

 

Članak 13.
U trenutku preuzimanja nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

Članak 14.
Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, nagrade koje preostanu Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog proračuna u roku od 30 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.

 

Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

 

Članak 16.
Sudionik pristaje na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pristaje da njegovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa člankom 10. ovih Pravila, te izjavljuje da prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.  
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na internet stranici www.živim.hr.

 

Članak 17.
Sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaje da njegovi osobni podaci budu korišteni za provođenje bilo kakvih promotivnih aktivnosti poduzeća HANZA MEDIA d.o.o. i ZEPTER ZEST d.o.o. sukladno članku 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11).

 

Članak 18.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 19.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Članak 20.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA d.o.o.
Marko Smetiško, predsjednik Uprave
Ana Hanžeković, članica Uprave

 

KLASA: UP/I-460-02/17-01/35
URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Zagreb, 27. siječnja 2017.

 

Svidio vam se ovaj članak? Prijavite se na Živim.hr newsletter i ne propustite slične priče!

Please don't insert text in the box below!

Možda će vas zanimati i ovo