Omogućuje i prepoznavanje bakterijskih, virusnih ili gljivičnih infekcija.
 Getty Images/iStockphoto
brojne prednosti

ThinPrep Papa test: preciznija metoda otkrivanja raka dostupna je u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu

06. listopad 2019.
ThinPrep Papa test sve je dostupniji i u ponudi brojnih ginekoloških ordinacija i poliklinika.

Zbog brojnih prednosti, ThinPrep Papa test predstavlja pouzdaniju i precizniju metodu otkrivanja atipičnih stanica, raka i njegovih prekursorskih lezija (LSIL-CIN1, HSIL-CIN2/CIN3) koji pruža korisne indikacije o hormonskoj ravnoteži žene i omogućuje prepoznavanje bakterijskih, virusnih ili gljivičnih infekcija.

Dok tradicionalni Papa test podrazumijeva citološku analizu višeslojnog pripravka na predmetnom stakalcu, ThinPrep Papa test se temelji na metodi tekućinske citologije (LBC), a lakše čitljiviji preparat s jednim slojem stanica se, umjesto manualno, priprema specijalnim uređajem.


U odnosu na konvencionalni Papa test, neke od prednosti ThinPrep Papa testa su:

● svaki citološki uzorak se pohranjuje u zasebnu bočicu s konzervacijskom otopinom

● povećana dijagnostička preciznost i smanjen broj nepreciznih dijagnoza koje bespotrebno zabrinjavaju pacijentice (ASCUS)

● do 93% manje uzoraka koji se smatraju nezadovoljavajućima ili su kontaminirani tragovima krvi, sluzi ili upalnim stanicima

● mogućnost prepoznavanja lezija niskog i visokog rizika te identifikacija žljezdanih lezija (adenokarcinom)

● svaki uzorak čuva se do 60 dana u slučaju potrebe za:

  1. dodatnim molekularnim pretragama (HPV tipizacija, HPV mRNA, chlamydia, mycoplasma, ureaplasma, trichomonas, herpes simplex)
  2. imunocitokemijskim testovima (L1, p16/Ki67)
  3. istovremenu ili naknadnu pripremu dodatnog preparata bez potrebe za ponovnim uzimanjem uzoraka od pacijentica.


Novi papa test dostupan je u ovim klinikama:

  • Poliklinika Fleur - LBC metoda (tekućinska citologija) – umjesto Papa testa
  • Poliklinika Harni - Tekućinski ili likvidni Papa test ("LBC")
  • Poliklinika Artemeda - ThinPrep PAPA test (LBC, tekućinski PAPA test)
  • Synlab - LBC - Liquid base citology (tekućinska citologija)
  • Poliklinika Gemini - Tekućinska citologija
  • Poliklinika Adarta - HPV testiranje

Kao što možete vidjeti, osim u Zagrebu, ThinPrep Papa test dostupan je i u Rijeci i Varaždinu.

Teme
Linker
03. listopad 2022 03:33