Liječnici obiteljske medicine pronaći će osobe koji pripadaju u rizičnu populaciju te ih uputiti na LDCT.
 Getty Images
Nacionalni program probira

Rak pluća najčešće nema simptome sve dok bolest ne uznapreduje, ali postoji pregled koji nam može spasiti život

Bolesnici s karcinomom pluća nemaju simptome sve dok bolest ne uznapreduje te je to glavni razlog zašto je teško otkriti karcinom pluća u ranijim stadijima bolesti kada je moguće izlječenje.

Karcinom pluća vodeći je uzrok smrti od malignih bolesti u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Na žalost, usprkos značajnom napretkuu liječenju, karcinom pluća u većini je slučajeva i dalje neizlječiva bolest. Jedan od glavnih razloga za tako loše rezultate liječenja je da se kod većine bolesnika (gotovo dvije trećine) bolest otkrije u uznapredovalom stadiju bolesti kada izlječenje više nije moguće.

Bolesnici s karcinomom pluća nemaju simptome sve dok bolest ne uznapreduje te je to glavni razlog zašto je teško otkriti karcinom pluća u ranijim stadijima bolesti kada je moguće izlječenje.


Pušenje kao uzrok

Vodeći rizični čimbenik za razvoj raka pluća je pušenje. Kod pušača, rizk od obolijevanja od raka pluća je i do dvadeset puta veći u odnosu na nepušače. Američka i europska ispitivanja pokazala su da redovite kontrole CT-om prsnog koša niske doze zračenje u rizičnoj populaciji (pušači koji puše ili su pušili kutiju cigareta na dan kroz barem trideset godina) značajno smanjuje smrtnost od raka pluća.

Redovito snimanje CT- om niske doze zračenja dovele je do povećanja broja bolesnika u kojih je rak pluća otkriven u ranom stadiju bolesti kada je bilo moguće učiniti radikalni kirurški zahvat koji je doveo do izlječenja.


Početak Nacionalnog programa

Kako je karcinom pluća velik javno-zdravstveni program u Hrvatskoj i u svijetu, Ministarstvo zdravstva je u suradnji sa Zakladom Hrvatska kuća disanja i Hrvatskim torakalnim društvom odlučilo pokrenuti Nacionalni program ranog otkrivanja i probira raka pluća. Takav nacionalni program prvi je u Europi te je tako Hrvatska predvodnik u Europskoj uniji u borbi protiv ove zloćudne bolesti.


Rizične skupine

Uvažavajući specifičnosti naše populacije u Nacionalni program će se uključiti osobe koje imaju 50-75 godina, aktivni su pušači ili su prestali pušiti unutar 15 godina prije početka Programa uz pušački staž od minimalno 30 kutija/godina, a bez obzira na komorbiditete i druge demografske ili anamnestičke osobitosti.

Uključivanje osoba u Nacionalni program utvrđivat će liječnici obiteljske medicine koji će u skupini osoba o kojima skrbe, naći rizične osobe za razvoj karcinoma pluća te iste uputiti na CT niske doze zračenja (LDCT). CT niske doze zračenje odlična je metoda za rano otkrivanje raka pluća jer osim iznimne kvalitete snimaka koje mogu otkriti i male promjene u plućima emitira iznimno niske doze zračenja koje ne ugrožavaju zdravlje osoba koje uđu u Program.


Novi sustav naručivanja

Liječnici obiteljske medicine pronaći će osobe koji pripadaju u rizičnu populaciju te ih uputiti na LDCT. Kako bi se olakšao rad liječnicima obiteljske medicine razvijen je novi informatički sustav koji će omogućiti liječnicima obiteljske medicine naručivanje na pretragu, a nalaz LDCT-a s uputama kako nastaviti obradu će se istim sustavom slati liječnicima obiteljske medicine.


Program na nacionalnoj razini

LDCT snimanje će se provoditi u 16 centara diljem Hrvatske koji trenutno zadovoljavaju kriterije kvalitete Ministarstva zdravstva te provode redovitu kontrolu kvalitete. Nalaze će očitavati posebno educirani klinički radiolozi. Kako se radi o prvom ovakvom programu u Europi, razvijen je poseban program edukacije kako bi nalaze LDCT očitavali vrhunski stručnjaci i kako bi se mogućnost pogreške smanjila na minimum.

Klinički radiolozi koji će očitavati snimke će osim nalaza koji upućuju na mogući karcinom pluća, bilježiti i slučajne nalazi poput prekomjernog nakupljanja kalcija u koronarnim arterijama, emfizema i intersticijskih promjena pluća. Sve navedene bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu i u Hrvatskoj, a ako se otkriju u ranoj fazi, što Program omogućava, šanse za izlječenje su veće.

Osobe kod kojih postoji sumnja na rak pluća bit će upućene na daljnju obradu u jedan od 6 centara za daljnju specijalističku pulmološku obradu i liječenje. U navedenim centrima rade vodeći hrvatski pulmolozi, klinički radiolozi, torakalni kirurzi te patolozi i citolozi kako bi se osobama kod kojih postoji sumnja na karcinom pluća mogla pružiti najbolja moguća skrb.


Trajanje Programa

Sam Program će se provoditi narednih pet do deset godina kako bi se smanjila smrtnost od ove zloćudne bolesti za barem 20 posto što znači da bi se godišnje spasilo više od 500 života u Hrvatskoj. Republika Hrvatska će pokretanjem ovoga programa biti prva zemlja u Europskoj uniji koja će imati program na razine cijele države koji će provoditi Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Zakladom Hrvatska kuća disanja i Hrvatskim torakalnim društvom.


ČITAJTE I: I nepušači bi ovo trebali znati! Devet suptilnih znakova raka pluća

Linker
20. rujan 2023 22:18