Dr. sc. Martina Tomić

 Press
Suzana Ciboci
Suzana Ciboci
čestitamo

Prestižna nagrada International Medis Award u rukama hrvatske oftalmologinje

10. ožujak 2023.
Dr. Martina Tomić i suradnici sa Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac otkrili su da HDL kolesterol ima zaštitnu ulogu u razvoju dijabetičke retinopatije

Osobe s dijabetesom tipa 1 koje imaju više razine HDL kolesterola, takozvanog dobrog kolesterola imat će manji rizik za razvoj dijabetičke bolesti oka (dijabetičke retinopatije), pokazalo je istraživanje dr. sc. Martine Tomić, dr. med., i suradnika u Klinici za oftalmologiju Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, KB Merkur.

- Dijabetička bolest oka, osobito dijabetička retinopatija i dalje je vodeći uzrok sljepoće koju je moguće spriječiti u odraslih radno sposobnih osoba s dijabetesom tipa 1, a povezana je i s povećanim rizikom od po život opasnih sistemskih vaskularnih komplikacija, uključujući moždani udar, koronarnu bolest srca i zatajenje srca. Stoga je utvrđivanje početka i progresije dijabetičke retinopatije ključno za smanjenje invaliditeta i mortaliteta u ovih bolesnika - rekla je dr. Tomić.

Istraživanje dr. Tomić i suradnika pratilo je 123 osobe sa šećernom bolešću tipa 1 i prvo je koje je otkrilo da niske razine HDL kao neovisnog čimbenika nepovoljno djeluju na nastanak ili pogoršanje dijabetičke bolesti oka. Zbog svog značajnog istraživanja dr. Martina Tomić nagrađena je prvom nagradom International Medis Award u kategoriji oftalmologije na svečanoj ceremoniji održanoj u Ljubljani.

Uz dr. Tomić, još su dva hrvatska liječnika, svaki u svom području, ušla među 18 finalista koje je međunarodni stručni žiri odabrao između 185 znanstveno-istraživačkih radova koji su konkurirali za nagradu International Medis Award for Medical Research.

Petra Šimac, dr. med. sa Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinike za unutarnje bolesti, KBC-a Split istraživala je razine katestatina kao potencijalnog, neizravnog pokazatelja kardiovaskularnih rizika u bolesnika s reumatoidnim artritisom, a dr.sc. Marko Lucijanić, dr. med. sa Zavoda za hematologiju, KB Dubrava, otkrio je da remdesivir u bolesnika s covidom može predisponirati bakterijsku infekciju.

International Medis Award nagrada je koja se dodjeljuje za izvrsna istraživačka postignuća liječnika i farmaceuta iz država srednje i jugoistočne Europe. Ove godine je prijavljeno 238 istraživača iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Njihovi su radovi objavljeni u uglednim znanstvenim publikacijama s faktorom utjecaja višim od 1500.

image

Dr. sc. Martina Tomić, Dr. sc. Marko Lucijanić, Petra Šimac, dr. med.

Press

Tri finalista iz Hrvatske

Za prestižnu medicinsku nagradu ove su godine konkurirala tri finalista iz Hrvatske.

Evo što su rekli o svojim istraživanjima:

* Dr. sc. Martina Tomić, dr. med. prva je autorica članka „HDL kolesterol zaštitni je prediktor u razvoju i progresiji retinopatije kod dijabetesa tipa 1, 15-godišnja studija praćenja“

- U Klinici Vuk Vrhovac radim od 1998. godine. Od tada su svi moji interesi usmjereni na dijabetes i njegove kronične komplikacije - rekla je.

* Dr. sc. Marko Lucijanić, dr. med. prvi je autor članka „Upotreba remdesivira kod bolesnika s COVID-19 može predisponirati bakterijemiju, usklađena usporedba slučajeva i kontrola“.

- Analizirali smo pacijente oboljele od COVID-19 koji su se liječili u KB Dubrava i usporedili pojavu bakterijemije među 876 bolesnika liječenih remdesivirom i 876 podudarnih kontrolnih bolesnika. Naši podaci sugeriraju da bi uporaba remdesivira mogla biti povezana s većom pojavnošću bakterijemije, a što slabi inače korisne učinke remdesivira zabilježene u cijeloj skupini bolesnika. Ovi rezultati su prvo izvješće o ovom kliničkom fenomenu i naknadno su validirani i na velikoj skupini bolesnika iz SAD-a, a od velike su važnosti za pacijente i liječnike. Oni podižu svijest o važnim rizicima i pozivaju na posebnu pažnju kod bolesnika koji su kandidati za remdesivir, ali su pod povećanim rizikom od bakterijskih infekcije - rekao je dr. sc. Marko Lucijanić, dr. med.

* Petra Šimac, dr. med. prva je autorica članka „Razine katestatina u serumu bolesnika s reumatoidnim artritisom“

- U ovom smo istraživanju procjenjivali razinu katestatina u serumu (CST) i njegovu moguću povezanost s antropometrijskim, laboratorijskim i kliničkim parametrima u bolesnika s reumatoidnim artritisom. CST je multifunkcionalni bioaktivni peptid koji u upalama ima ulogu imunomodulatora. Naše je istraživanje pokazalo da su razine CST-a u serumu značajno više u bolesnika s reumatoidnim artritisom u usporedbi sa zdravim kontrolama, a pronašli smo i značajnu pozitivnu korelaciju razina CST-a u serumu sa stupnjem aktivnosti bolesti i trajanjem bolesti. Ovi rezultati upućuju na to da bi CST mogao biti povezan sa složenom patofiziologijom i aktivnošću reumatoidnog artritisa. Znanstveni i klinički doprinos ovog istraživanja je pružanje uvida u ulogu CST kao potencijalnog, neizravnog pokazatelja kardiovaskularnih rizika u bolesnika s reumatoidnim artritisom. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrtnosti i smanjene kvalitete života bolesnika s reumatoidnim artritisom. Uvjereni smo da bi ova saznanja trebala biti primjenjiva u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Štoviše, čini se da katestatin, potencijalno značajan dijagnostički i prognostički biomarker može pridonijeti prevenciji neželjenih kardiovaskularnih ishoda u bolesnika s reumatoidnim artritisom - kaže Petra Šimac, dr. med.

Teme
Linker
17. ožujak 2023 11:09