Studij će osposobiti studenta da može upravljati poslovima i aktivnostima iz različitih polja vezanih za obalni, slatkovodni i morski okoliš.
Održivo upravljanje vodenim ekosustavima

Otvoren novi diplomski studij na Sveučilištu u Zadru

07. rujan 2017.
Novi sveučilišni studij nastao je u okviru projekta "Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources (BLUE SMART)" čiji je glavni cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva.

S obzirom da je Zadarska županija vodeća županija u ukupnom ulovu ribe te uzgoju morskih organizama u Republici Hrvatskoj, odnosno u ribarstvu i akvakulturi, novi, upravo predstavljeni diplomski studij - Održivo upravljanje vodenim ekosustavima - omogućit će studentima obrazovanje iz spomenutog područja s naglaskom na održivost.

Naime, ovo je prvi diplomski studij iz biotehničkog područja na Sveučilištu u Zadru, a od samih početaka je pripreman u koordinaciji sa stručnjacima najznačajnijih firmi iz područja ribarstva, akvakulture te zaštite slatkovodnog i morskog okoliša.

Ideja studenata

Nadalje, ideja za ovaj studij je uz činjenicu o važnosti spomenutih tema za Zadarsku županiju, Republiku Hrvatsku i cijelu Europsku Uniju, došla upravo od studenata s preddiplomskog studija, koji već rade u firmama vezanim za ribarstvo, akvakulturu te zaštitu mora. Stoga će studenti moći upisati ovaj studij i izvanredno, što je iznimno rijetko za studije iz područja biotehničkih i prirodnih znanosti u Hrvatskoj.

"Studij će osposobiti studenta da može upravljati poslovima i aktivnostima iz različitih polja vezanih za obalni, slatkovodni i morski okoliš, kao što su biologija i ekologija vodenih ekosustava, akvakultura, ribarstvo, zaštita vodenih ekosustava, te upravljanje zaštićenim morskim područjima" rekla je Bosiljka Mustać, pročelnica Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

Predviđena upisna kvota diplomskog studija koji kreće u listopadu 2017. godine je 30 izvanrednih studenata, a po završetku studija studenti stječu titulu magistra održivog upravljanja vodenim ekosustavima.

Bit će toga još

Novi sveučilišni studij nastao je u okviru projekta "Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources (BLUE SMART)" čiji je glavni cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti zapošljavanja sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji i šire. Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a projektni partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria. Spomenuti studij prvi je rezultat projekta, a u skoroj budućnosti projektni partneri će razviti i on-line tečaj pod nazivom "Osnove dobre prakse u ribarstvu".

Ukupne vrijednosti nešto manje od 3 milijuna kuna, ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo koji u svim svojim strateškim dokumentima naglašava potrebu za rastom i razvojem ribarstva i akvakulture na znanstvenim temeljima s naglaskom na održivost i zaštitu okoliša. Stoga je i projekt BLUE SMART, kojemu je jedan od glavnih ciljeva bio upravo osnivanje i pokretanje diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima, prepoznat kao ključan i odobren za financiranje u siječnju ove godine.

Važnost razvoja studijskih programa u plavom sektoru na razini cijele Europske Unije prepoznata je i ranije. Naime, dva od tri studijska programa Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru izrađena su te pokrenuta kroz vrlo konkurente europske projekte.

Teme
Linker
30. lipanj 2022 12:48