Svi smo mi nekad imali taj nalaz u rukama i nije nam bilo jasno što znače sve te vrijednosti.
 Foto: iStock
Indeks zdravlja

Kolika je razina tlaka, šećera i masti u krvi poželjna?

09. srpanj 2018.
Povišen krvni tlak, šećer i masnoće velik su rizik za razvoj bolesti. Mjere se krvnom pretragom kako bi se držali u poželjnim vrijednostima, a to se najbolje postiže uravnoteženom prehranom i svakodnevnim kretanjem.

Evo što znače njihove vrijednosti…

Krvni tlak

Vrijednosti krvnog tlaka 140/90 mm Hg i više smatraju se hipertenzijom, koja je glavni neovisni rizični faktor za razvoj i smrtnost od kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti. Prva ili gornja vrijednost je tlak u arterijama kad srce kuca (sistolički tlak), a drugi broj, donji, tlak u arterijama između otkucaja (dijastolički tlak). Zbog promjena koje se događaju sa starenjem sistolički arterijski tlak nakon pedesete godine sa svakom godinom života raste za oko 2 mm Hg, a dijastolički za 0,5 do 1 mm Hg.

Normalan krvni tlak

120/80 mm Hg

Prethipertenzija

Sistolički tlak varira između 120 i 139 mm Hg ili dijastolički tlak varira između 80 i 89 mm Hg

Hipertenzija 1. stupnja

Sistolički tlak je između 140 i 159 mm Hg, a dijastolički između 90 i 99 mm Hg

Hipertenzija 2. stupnja

Sistolički tlak 160 mm Hg i više ili je dijastolički 100 mm Hg ili više

* Obje vrijednosti očitane za krvni tlak su važne. No, nakon što navršite 50 godina, vrijednost sistoličkog tlaka još je važnija. Izolirana sistolička hipertenzija (ISH), kada je dijastolički tlak normalan, ali je sistolički povišen, najčešći je tip povišenog krvnog tlaka u osoba starijih od 50 godina.

Šećer

Dijabetes tipa 2 vrlo je teška bolest izazvana lošim životnim navikama, skupa za liječenja i s teškim komplikacijama za oboljelog. Sada je obaveza otkriti i predijabetes kako bi se spriječio razvoj šećerne bolesti.

Glukoza natašte

 • Zdravi - manje od 5,6 mmol/l
 • Predijabetes - od 5,6 do 6,9 mmol/l
 • Dijabetes - više od 7 mmol/l

Glukoza 2 sata nakon jela (oGTT test)

 • Zdravi - do 7,8 mmol/l
 • Predijabetes - od 7,8 do 11 mmol/l
 • Dijabetes - više od 11 mmol/l

Glikirani hemoglobin (HbAc1, razina glukoze u protekla 3 mjeseca)

 • Zdravi - do 5,7%
 • Predijabetes - od 5,8 do 6,5%
 • Dijabetes - više od 6,5%

Masnoće

Razine ukupnog, HDL i LDL kolesterola te njihovi omjeri imaju izravan utjecaj na zdravlje srca i krvnih žila. Povišena razina ukupnog kolesterola i kolesterola niske gustoće (LDL) je hiperlipidemija, a povišena razina triglicerida i znatno snižena razina kolesterola visoke gustoće (HDL) je dislipidemijama.

Ciljne vrijednosti

Ukupni kolesterol: Žene i muškarci - niži od 5 mmol/l

LDL kolesterol: Žene i muškarci - niži od 3 mmol/l

HDL kolesterol:

 • Žene - viši od 1,2 mmol/l
 • Muškarci - viši od 1 mmol/l

Trigliceridi: Žene i muškarci niži od 1,7 mmol/l

* Kod dijabetičara i bolesnika s kardiovaskularnom bolešću (sekundarna prevencija) ciljevi liječenja su stroži - ukupni kolesterol treba biti niži od 4,5 mmol/l, a LDL kolesterol niži od 2,5 mmol/L.

Teme
Linker
01. srpanj 2022 05:59