Kao što nekoj djeci zubići niknu ranije, a drugoj kasnije, slično može biti i s napretkom u govoru.
 Foto: iStock
Jezik i govor

Kako se razvija govor kod djece i što je normalno u kojoj dobi?

23. kolovoz 2018.
Razvoj komunikacije, jezika i govora složen je proces koji je podijeljen u nekoliko faza. On je individualan za svako dijete te se određena područja mogu razviti nešto ranije ili kasnije.

Piše: Danijela Gavrić, prof. logoped


Ako ste, pak, primijetili da vaše dijete odstupa na navedenim područjima svakako se obratite logopedu.

do 4. mjeseca

● plače i smije se kako bi izrazilo svoje raspoloženje

● na zvukove i govor reagira trzanjem tijela

● počinje se okretati izvoru zvuka

● uspostavlja kontakt očima

4 - 6 mjeseci

● okreće se prema osobi koja govori

● javlja se vokalna igra - vokalizira i guče

● počinje stvarati slogovne kombinacije ba, ma 6 - 9 mjeseci

● reagira na vlastito ime

● razumije ne i pozdrav pa-pa

● ponavlja iste slogove više puta - pa-pa-pa, ma-ma-ma

● razvija se senzomotorna igra

● igra se predmetom, istražuje ga, stavlja ga u usta; uživa u igri sa zvukovima

9 - 12 mjeseci

● prepoznaje riječi za uobičajene predmete - lopta, cipela, sok

● počinje odgovarati na neverbalne zahtjeve - Dođi!, Još?

● brblja, izgovora slogove s intonacijskim obilježjima, imitira govor

● reagira na vlastito ime i imena članova obitelji

● koristi gestu - maše pa-pa, podiže ruke kada želi da ga se digne

● razvija se združena pažnja - dijeli i slijedi pažnju

Poticanje: 0 - 12 mjeseci

● uspostavite interakciju za vrijeme hranjenja, presvlačenja - gledajte dijete u oči, smiješite mu se
● vokalizirajte, oponašajte dijete, koristite onomatopeje, usporite tempo govora, koristite jednostavne rečenice, ponavljajte, pjevajte pjesmice
● koristite zvečke i ostale igračke sa zvukovima, potaknite dijete da uhvati, drži i istražuje igračku
● kada dijete može sjediti, koristite kocke i predmete koji se umeću jedni u druge
● kada puže i prohoda, koristite velike igračke koje se mogu vući i gurati

12 - 15 mjeseci

● razumije osnovne riječi iz okoline: beba, sok, lopta

● pojavljuje se riječ sa značenjem

● koristi gestu pokazivanja - kažiprstom pokazuje prema željenom predmetu

● usmjerava pažnju

● razvija se funkcionalna igra - igre vezane za funkciju objekta (vozi autić, slaže kocke i sl.)

15 - 18 mjeseci

● razumije i odgovara riječju na jednostavna pitanja - Tko je to?, Gdje je?

● koristi se riječima kako bi izrazilo svoju potrebu

18 - 24 mjeseca

● počinje povezivati riječi u prve rečenice - Mama pa-pa!, Ne sok!

● proširuje svoj rječnik

Poticanje: 12 - 24 mjeseca

● imenujte stvari u djetetovoj okolini, birajte jasne i uobičajenije riječi i jednostavne rečenice
● potaknite razvoj geste - popratite svoju aktivnost gestom i riječju
● potaknite razumijevanje i izvršavanje osnovnih naloga - Daj mi medu (pokažite mu kako)
● u igri koristite igračke koje zahtijevaju fizičku aktivnost - autić, vlak, loptu, kocke

Foto: iStock
S tri godine djetetov bi govor trebao biti razumljiv.

2 - 3 godine

● slijedi dvije upute u nizu - Uzmi loptu i stavi je u kutiju.

● svakodnevno usvaja nove riječi

● slaže riječi u jednostavne rečenice

● govor je razumljiviji, pravilno izgovara samoglasnike i suglasnike: P, B, M, N, J, T, D, K, G, V, H, L, F

● javlja se simbolička igra - igre pretvaranja (pretvarat će se da je autić mobitel)

3 - 4 godine

● razumije višestruke naloge, negaciju, poznaje prijedloge (u, na)

● govor je uglavnom razumljiv

● služi se višečlanim, povremeno agramatičnim rečenicama

● postavlja dosta pitanja - Zašto?, Kako?

● mogu se javiti periodi netočnog govora (npr. kada je uzbuđeno, u govoru se pojavljuje zamuckivanje)

Poticanje: 2 - 4 godine

● potaknite usvajanje jednostavnih prostornih odnosa - Stavi autić u kutiju, stavi bebu na stolicu
● recitirajte brojalice, čitajte slikovnice i jednostavne kratke priče
● potičite igre pretvaranja i imitaciju svakodnevnih aktivnosti
● u igri koristite igračke kao što su kuća za lutke, namještaj, blagajna, garaža
● vježbajte pokretljivost jezika i usana - pokretanje jezika gore-dolje, lijevo-desno i sl.

4 - 6 godina

● razumije složene rečenice - Stavi tri autića ispred mede.

● poznaje boje, ima usvojen pojam količine, poznaje prijedloge (iza, ispred, pokraj, između)

● izražava se složenijim rečenicama bez značajnijih gramatičkih odstupanja

● sa 4 - 5 godina: pravilno izgovora L, LJ, NJ, S, Z, C

● sa 5 - 6 godina: pravilno izgovara Š, Ž, Č, Đ, DŽ,

● sa 6 godina: pravilno izgovara R; razvijaju se predvještine potrebne za usvajanje početnog čitanja i pisanja (poznaje rimu, rastavlja i spaja riječi na slogove te rastavlja i spaja jednostavne riječi na glasove)

Poticanje: 4 - 6 godina

● poticati pokretljivost jezika i usna - siktati kao zmijica SSS, zujati kao pčelica ZZZ, puhati kako vjetar puše ŠŠŠ
● usvajati boju po boju - imenovati, crtati i bojati sve što je npr. plave boje
● prebrojavati npr. autiće – Koliko ih ima? i Čega ima više - bojica ili kockica?
● uočavati riječi koje slično zvuče: Što slično zvuči kuća-buća ili kućamore?
● rastavljati riječi na slogove - KU-ĆA i prebrojavati ih; spajati slogove u riječi
● poticati uočavanje prvog glasa u riječima - Koje je prvo slovo kada kažem SAT?, pritom naglastite u izgovoru glas S (SSSAT)
● poticati spajanje glasova u riječ od jednostavnijih prema težim npr.: Pogodi što sam rekao/la? P-AS; N-O-S; K-I-Š-A; B-A-K-A

Teme
Linker
29. listopad 2021 08:06