Razveselite sebe i svoje najdraže kozmetičkim darovima
 Getty Images/iStockphoto
Pravila nagradnog natječaja

Doktor u kući vas poziva da se uključite i osvojite dar koji želite

05. prosinac 2019.
HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:Zagreb, 03. prosinca 2019. godinePRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJApod nazivom  "Osvojite dar koji želite“

 

1. Predmet pravila

HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom «Osvojite dar koji želite» (u nastavku Nagradni natječaj) te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o. i njegovog izdanja Doktor u kući.

 

2. Nagradni natječaj

1. Nagradni natječaj organizira se u tiskanom izdanju Doktora u kući, u razdoblju od 5. prosinca do 23. prosinca 2019. godine.

2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji Doktora u kući koji se prijave od 5. prosinca do 23. prosinca 2019. g. do 10 sati, putem kupona i pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresu i broj telefona) te napišu kreativni odgovor na pitanje „Navedite koji poklon želite i zašto“. Kupone je potrebno poslati na adresu HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2, za Doktor u kući.

3. Odabir pobjednika provest će žiri u sastavu od 3 člana, koji će prema kriteriju kreativnosti odgovora odabrati 45 dobitnika/ca. Odluka žirija je konačna.

4. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena u tiskanom izdanju Doktora u kući, dana 2. siječnja  2020. godine.

5. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada, ukupne vrijednosti  11.034,00 kn:

•   5 x Biska proizvodi za njegu   

•   5 x Catrice make-upa

•   12 x otopina za leće Complete Revital Lens

•  3 x Bio-Oil gela za suhu kožu    

•  5 x Immunodoc Aminoflu proizvod

 •  4 x  Influepid Plus šumeće tablete

 •  3 x poklon-paket Biofarma

 •  8 x paket kozmetike Peter Thomas Roth

 

 

6. Odgovori koji pristignu na adresu Doktor u kući, Koranska 2, Zagreb bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja i kreativnog odgovora smatrat će se nevažećima.

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji časopisa Doktor u kući. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju neograničeni broj puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

 

4. Preuzimanje nagrade

1. Imena dobitnika nagrada koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će objavljena  u magazinu Doktor u kući dana 2. siječnja 2020. godine.

2. Nagrade se dobitnicima dostavljaju poštom, osim ukoliko je pored pojedine nagrade naveden drugačiji način dostave. Ako dobitnik ne preuzme dostavljenu nagradu, gubi pravo na nju.

3. Dobitnicima će nagrade biti poslane u roku od 30 dana od dana objave imena dobitnika u magazinu Doktor u kući.

4. Dobitnici preuzimaju nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

 

5. Pravo priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

 

1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih

osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez

prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

 uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

  • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;
  • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
  • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;
  • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
  • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ako su potrebni.

2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7. Posebne situacije

Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8. Rješavanje sporova

1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na  www.živim.hr, dana 5. prosinca 2019. godine.

2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

 

HANZA MEDIA d.o.o.

 

 

Marko Smetiško, predsjednik uprave

 

 

Ana Hanžeković, članica uprave

 

Teme
Linker
07. siječanj 2021 11:18