SHUTTERSTOCK
Suzana Ciboci
Suzana Ciboci
Povlači se s tržišta

Ako koristite popularni lijek za kašalj, mogli biste imati gadnih problema tijekom anestezije

08. prosinac 2022.
Nedavno ispitivanje je pokazalo da je primjena lijekova s djelatnom tvari folkodin, koji se primjenjuju u liječenju suhog kašlja u odraslih i djece, povezana s rizikom od anafilaktičkih reakcija (nagla, teška i životno ugrožavajuća alergijska reakcija) na određene lijekove koji se nazivaju neuromuskularni blokatori, koji se primjenjuju kod opće anestezije

Kapsule protiv suhog kašlja Pholcodin Alkaloid koje se dobivaju na liječnički recept, a djeluju tako da blokiraju receptore za kašalj u mozgu te se njima liječi neproduktivni (suhi) kašalj kod odraslih i djece, više se neće moći dobiti jer je Europska agencija za lijekove (EMA) predložila ukidanje odobrenja za stavljanje u promet lijekove koji sadrže djelatnu tvar folkodin.


Rizik od anafilaktičkog šoka

Naime, primjena folkodina u razdoblju do 12 mjeseci prije opće anestezije provedene uz neuromuskularne blokatore, koji se koriste tijekom opće anestezije, rizični je faktor za razvoj anafilaktičke reakcije, odnosno naglu, tešku i životno ugrožavajuću alergijsku reakciju, na neuromuskularne blokatore, pokazalo su rezultati nedavnog istraživanja (ALPHO). Dodatno, i neuromuskularni blokatori (iako svaka opća anestezija ne zahtijeva njihovu primjenu) odgovorni su za 60-70 posto epizoda anafilaktičkih reakcija tijekom opće anestezije, a uz one koji uzimaju lijek protiv kašlja na bazi folkodina rizik je još veći, zaključilo je Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove. Budući da nije bilo moguće identificirati učinkovite mjere za minimizaciju navedenog rizika, niti identificirati skupinu bolesnika za koju prednosti primjene folkodina nadmašuju rizike, EMA je preporučila da se lijekovi koji sadrže folkodin povuku iz prometa u EU-u te više ne budu dostupni na tržištu.


Što ako uzimate lijek

Liječnicima se savjetuje razmotriti prikladne terapijske alternative i savjetovati bolesnicima da prestanu uzimati lijek koji sadrži folkodin. Zdravstveni radnici također trebaju provjeriti jesu li bolesnici kojima je planirana opća anestezija uz neuromuskularne blokatore koristili folkodin tijekom prethodnih 12 mjeseci te biti svjesni rizika od anafilaktičkih reakcija u navedenih bolesnika.

Iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) priopćili su da u razdoblju do donošenja konačne odluke, odobreni lijek s djelatnom tvari folkodin ostaje u prometu u Hrvatskoj za slučaj da se u pojedinih pacijenata ocijeni da je primjena opravdana, a uzimajući u obzir predmetni rizik te prikladnost dostupnih terapijskih alternativa.

Osobe koje primjenjuju folkodin trebaju se obratiti svom liječniku ili ljekarniku, koji će predložiti drugačiju terapiju. U Hrvatskoj su dostupni lijekovi koji sadrže kodein, lijekovi koji sadrže butamirat te tradicionalni biljni lijek od trputca, a koji su odobreni za istu namjenu kao i folkodin. Također, ako idu na operaciju uz opću anesteziju, a u posljednjih godinu dana uzimale su Pholcodin Alkaloid trebaju to reći liječniku.

Inače, folkodin se primjenjuje od 1950-ih godina kao lijek koji potiskuje kašalj te je nacionalno odobren u sedam država članica EU. U Hrvatskoj folkodin je dostupan u lijeku, odnosno tvrdim kapsulama Pholcodin Alkaloid od 10 mg, te se izdaje temeljem liječničkog recepta.

Teme
Linker
14. prosinac 2022 23:04