Koliko je zdrava hrana koju jedemo?
 Getty Images
Rizik za zdravlje

Pesticidi u hrani: Znate li gdje ih ima najmanje, a gdje najviše?

12. rujan 2020.
Najbolji rezultati, tj. najniže prekoračenje maksimalne razine ostataka pesticida, utvrđeni su u raži (0,7 posto) i kupusu (1,1 posto)

Velika analiza ostataka pesticida u hrani u europskim zemljama pokazuje da Europljani, pa tako i Hrvati, i dalje jedu hranu koja je u velikoj mjeri bez ostataka pesticida ili ih sadrži unutar zakonskih granica. U više od 96 posto uzoraka hrane analizirane na ostatke pesticida rezultati analiza bili su u zakonski dopuštenim granicama, a u oko 51 posto uzoraka nije bilo mjerljivih ostataka pesticida.

Provedena analiza

Analizirano je 84.657 uzoraka na 791 pesticid. U ovom su se nadgledanju analizirale jabuke, kupus, poriluk, salata, breskve, jagode, rajčica, raž, vino, kravlje mlijeko i svinjska mast. Najbolji rezultati, tj. najniže prekoračenje maksimalne razine ostataka pesticida, utvrđeni su u raži (0,7 posto), zatim kupusu (1,1 posto) i jagodama (1,8 posto), a najveća prekoračenja zabilježena su za jabuke (2,7 posto) i rajčice (2,6 posto).

Na temelju ovih rezultata EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane) provela je akutnu (kratkotrajnu) i kroničnu (dugotrajnu) procjenu rizika te u oba slučaja zaključila da je rizik za zdravlje ljudi nizak. Većina analiziranih uzoraka (67 posto) porijeklom je bila iz država članica EU, Islanda i Norveške, 26,4 posto uzoraka bilo je iz trećih zemalja, dok podrijetlo ostalih nije poznato.

Zakonski dopuštenu granicu prelazilo je 2,4 posto uzoraka hrane iz zemalja EU i EEA, a iz zemalja koje nisu članice EU tu je granicu prelazilo 7,2 posto uzoraka. Rezultati za hranu na području Hrvatske pokazuju da je bez mjerljivih ostataka pesticida bilo 62 posto uzoraka, u dopuštenim granicama 98,4 posto uzoraka, dok je dopuštenu granicu prelazilo 1,6 posto ispitanih uzoraka hrane.

Organski proizvedeno

Kod hrane za dojenčad i malu djecu od 1676 uzoraka u Europi 98,1 posto bilo je u zakonski dopuštenim granicama, a 89,8 posto uzoraka bilo je bez mjerljivih ostataka pesticida. Što se tiče organski proizvedene hrane, od 5495 uzoraka 98,7 posto bilo je u zakonski dopuštenim granicama, a 83,1 posto bilo je bez mjerljivih ostataka pesticida.

Teme
Linker
09. studeni 2021 23:11