Osim toga, u novom broju Moje sudbine možete pročitati uvijek zanimljive priče iz stvarnog života.
 Foto: iStock
Pravila nagradnog natječaja

U Mojoj sudbini možeš osvojiti 12 vrijednih darova

03. studeni 2018.
HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB:79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

 

Zagreb, 29. listopada 2018. godine

 

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

Lijepi & zdravi

 

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom ''Lijepi & zdravi“(u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja Moja sudbina.

1.2. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena 3. studenoga 2018. godine na web stranici Priređivača www.zivim.hr

 

2.  Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se u tiskanom izdanju Moja sudbina, u razdoblju od 3. studenoga do 25. studenoga 2018. godine.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji Moje sudbine koji se prijave od 3. studenoga do 25. studenoga 2018. godine do 10 sati putem kupona i pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresu i broj telefona) te napišu kreativni odgovor na pitanje zašto žele dar pod tim brojem.

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri u sastavu od 3 člana, koji će prema kriteriju kreativnosti odgovora odabrati 12 dobitnika/ca. Odluka žirija je konačna.

2.4. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija bit će objavljena u časopisu Moja sudbina, dana 1. 12. 2018. godine.

2.5. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada, ukupne vrijednosti 1.743,50 kn (s uključenim PDV-om):

  • 2 Lactacyd paketa po 5 proizvoda za intimnu njegu   
  • 3 Nuta tinkture za zglobove  
  • 2 NiveaSoothing kreme i 2 Deo Black dezodoransa    
  • 2 paketa Belugo proizvoda za kućne ljubimce
  • 3 Olival paketa s kremama s uljem smilja za dnevnu i noćnu njegu

2.6. Odgovori koji pristignu na adresu Moje sudbine, Koranska 2, Zagreb bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja i kreativnog odgovora smatrat će se nevažećima.

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji časopisa Moja sudbina. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju neograničeni broj puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.                                      

                

4.  Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnici nagrada koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obaviješteni o osvajanju nagrade kao i putem telefona. Pisana obavijest će se poslati na adresu putem koje je izvršena prijava na natječaj u roku od  30 dana od završetka natječaja.

4.2. Ukoliko dobitnici ne preuzme svoju nagradu u roku od 30 dana od dobivene obavijesti, Priređivač će dobitnike ponovo obavijestiti pisanim putem, te mu odrediti dodatni rok od 7 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnici niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo.

4.3. Dobitnici su dužni svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ako su dobitnici bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisat će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.4. Dobitnici preuzimaju nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

 

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

- Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

- Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

- Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično, ako su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na web portalu www.zivim.hr, dana 3. studenoga 2018. godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA  d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave 

Ana Hanžeković, članica uprave

 

Teme
Linker
15. siječanj 2021 07:22