Svaki tjedan nagrađujemo

Pravila nagradnog natječaja: Uključi se i osvoji Amway sportske dodatke prehrani

01. siječanj 2011.

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj "Uključi se i osvoji Amway sportske dodatke prehrani" organizira: HANZA MEDIA d.o.o. Koranska 2, Zagreb, OIB79517545745 (u daljnjem tekstu Organizator).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži jedan dobitnik koji će osvojiti vrijedne nagrade, a raspisuje se u svrhu promocije Organizatora u nagradnom natječaju. Nagradni natječaj traje od 8. siječnja 2018. godine do 15. siječnja 2018. godine na web adresi živim.hr.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od paketa koji sadrži:

  • napitak prije trening XSTM
  • napitak s elektrolitima XSTM
  • proteinske pločice XSTM

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Osoba koja se prijavljuje slaže se da se ista objavi u izdanjima Organizatora.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja natječaja, ispune obrazac za prijavu na natječaj na Živim.hr (ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, e-mail adresa i broj telefona) i odgovore na nagradno pitanje. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 8. siječnja 2018. godine do 15. siječnja 2018. godine. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave se primaju u periodu između 8. siječnja 2018. godine do 15. siječnja 2018. godine. Kreativni odgovori dobitnika na nagradno pitanje mogu biti objavljeni u izdanjima Organizatora. Moguće je prijaviti se jednom po kriteriju mail adrese, imena i prezimena te svi sudionici moraju biti pretplaćeni na zaprimanje newslettera portala Živim. Po završetku prijava žiri će, sastavljen od zaposlenika Organizatora, prema kriteriju kreativnosti odgovora na nagradno pitanje odabrati dobitnika.

Njihovo će se ime, prezime i grad objaviti 15. siječnja 2018. na web adresi živim.hr. Dobitnik osvaja nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i prezimena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem e-maila u roku od 10 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike/videa/tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i pismeni pristanak sudionika može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet, radio), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe.

Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sve prijave i glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa biti će uklonjeni, kao i sve prijave i glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju pristaje da njegovi osobni podaci budu korišteni za provođenje bilo kakvih promotivnih aktivnosti Organizatora, sukladno čl. 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06,41/08, 130/11).

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno autora kreativnih odgovora na nagradno pitanje, bit će objavljena na web adresi živim.hr u ponedjeljak, 15. siječnja 2018. godine.

Članak 12: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci bez posebnog obrazloženja.

HANZA MEDIA d.o.o.

Teme
Linker
30. rujan 2021 00:27