terapijski proces

Broj pronađenih rezultata: 1

Sve što trebate znati o bračnoj terapiji

prije 2 godina Život u paru

U uvodnim satima terapije pitam klijentice kakva očekivanja imaju od terapije i koji je cilj koji žele postići. Njihova očekivanja i cilj/eve zapisujem. Na isti način, svaka osoba koja počinje raditi na sebi i svojoj smetnji može sama zapisati svoja očekivanja i ciljeve koje bi željela ostvariti.