Impressum

GLAVNA UREDNICA

Sandra Kukić
[email protected]

UREDNICA ONLINE IZDANJA

Dea Marinović
[email protected]

UREDNICA DEŽURNE ORDINACIJE

Vojka Jelić-Osrečak

KONTAKT ZA ČITATELJE

E-mail: [email protected]
Tel: +385 1 610 3337

NAKLADNIK

HANZA MEDIA d.o.o.

Zagreb, Koranska 2
MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisen banci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
tel: +385 1 610 3760
fax: +385 1 610 3148
e-mail: [email protected]
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA HANZA MEDIA D.O.O.

Ana Hanžeković, članica Uprave

PROKURISTI

Zorica Vitez Sever / direktorica Korporativnih poslova i Cropixa
Amalija Bilušić / direktorica financija, računovodstva i kontrolinga

NADZORNI ODBOR HANZA MEDIA D.O.O.

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA

Tomislav Wruss

 

DIREKTOR PRODAJE OGLASNOG PROSTORA

Igor Cenić

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Stipe Grubišić

DIREKTORICA KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA I PROMOCIJE

Paola Poljak

DIREKTOR PROIZVODNJE, PRETPLATE I PRODAJE

Igor Volarević

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: [email protected]
Telefon:  01 617 39 39

 

SERVISI I KONTAKTI

Prodaja novina: 01 617 3870
Pretplata: 01 225 5374, [email protected]
CROPIX: 01 610 3117, 01 610 3090 / fax: 01 610 3033, [email protected], www.cropix.hr

 

PRODAJA OGLASNOG PROSTORA

Maja Krolo
[email protected]

 

PROMOCIJA

Zrinka Čeović
[email protected]
Tel.: 01 617 3788