Vesna Bosanac

Nutricionistkinja

Vesna Bosanac diplomirala je i doktorirala nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u svom savjetovalištu o prehrani, te surađuje s udrugama, institucijama i sportskim klubovima. Ranije je radila u hotelijerstvu, strukovnoj školi, fakultetu i državnoj upravi. S engleskog je prevela nekoliko knjiga iz nutricionizma te je koautorica računalnog programa za izradu jelovnika "Program Prehrane". Sudska je vještakinja za nutricionizam. Bavi se znanstvenim radom.