Centar za integrativni razvoj (CIR)

Terapijska škola za osobni razvoj i terapeute

Centar za integrativni razvoj je organizacija koja se bavi područjem osobnog razvoja kroz prvu školu integrativne psihologije, tjelesno orijentirane terapije i duhovnosti u Hrvatskoj i u ovome dijelu Europe.

Cir ima svoje škole za osobni razvoj i terapijski rad u Zagrebu, Splitu i Zadru.

Uz školu, CIR se promocijom osobnog razvoja bavi i kroz predavanja, radionice i specifične tematske edukacije. Nastao je kao rezultat dugogodišnje edukacije, rada i istraživanja u području osobnog razvoja dvojice osnivača - Lasla Pintera i Tomislava Senečića - koji su iskustva stečena na međunarodnim edukacijama nadalje istraživali i razvijali te kroz godine rada razvili vlastitu integrativnu metodu.

Tim Centar za integrativni razvoj sačinjavaju jedanaest integrativnih tjelesno-orijentiranih terapeuta s dugogodišnjim iskustvom rada s odraslima: Matea Blažević, Svjetlana Bukovec, Lidija Kasalo, Asja Kuzmanić Roje, Enesa Mahić, Laslo Pinter, Ivana Skoblar Bajković, Tomislav Senečić, Nina Senečić, Tamara Sertić i Kruno Šunjić.

Web: cir.hr

E-mail: [email protected]